Skip to content
Sök

Bli bidragsgivare

KFUM Solvik är en ideell, icke vinstdrivande förening vars intäkter kommer från bl a kolloverksamheten, uthyrning, medlemsavgifter mm
Utöver vår basverksamhet med sommarkollo så arrangerar vi aktiviteter och läger när vi har ekonomi för att göra det. Om du vill vara med och stötta vår verksamhet ekonomiskt så kan du bli bidragsgivare, antingen som engång- eller månadsgivare. Alla bidragsgivare (som önskar det) kommer att publiceras med namn på vår hemsida.

Om du vill bli bidragsgivare, kontakta oss på info@kfumsolvik.se eller ring oss (se kontaktuppgifter)