Skip to content
Sök

STYRELSEN

KFUM Solviks styrelse består av 5-8 personer som arbetar ideellt. Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden för att delta på ett styrelsemöte. Alla som sitter i styrelsen har blivit invalda vid KFUM Solvik årsmöte.

Styrelsens uppdrag handlar mycket om strategiska och övergripande beslut. Dessa beslut omsätts sedan ofta i praktiken av föreningens mer operativa delar – utskotten, arbetsgrupperna och de anställda på föreningens kansli. Under

Vill du kontakta en enskild styrelsemedlem så finns kontaktuppgifter nedan.

KFUM Solviks styrelse 2023