Skip to content
Sök

Ledarutbildning

KFUM Sveriges utbildningspaket för hela KFUM rörelsen i Sverige heter Helheten.
Helheten har två huvudsakliga fokusområden:

  • KFUM
  • Ledarskap & personlig utveckling

Syftet med Helheten är att erbjuda rörelsens medlemmar relevanta ledarskapsutbildningar på flera olika nivåer för att stimulera engagemang och ledarutveckling, så att hela KFUM i Sverige kan fortsätta skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor möter sina aktuella behov och utvecklas till sina fulla potential.

George – UTBILDNING OM KFUM

George är det första steget i KFUM:s utbildningspaket. Denna kurs är döpt efter George Williams, grundare av YMCA. Syftet med George är att deltagaren ska lära känna KFUMs idé, värdegrund och målsättning utifrån sin egen erfarenhet av rörelsen. Genomförs med fördel i grupp, men kan även göras individuellt.
Utbildningen är tillgänglig online och öppen för alla!
Vill du veta mer?  Läs mer om utbildningen George här! (extern länk)

Williams  – GRUNDLÄGGANDE LEDARSKAP & PERSONLIG UTVECKLING

Williams är det andra steget KFUM:s utbildningspaket och det första steget inom personlig utveckling och ledarskap. Syftet med Williams är att ge deltagaren en introduktion till ledarskap, i synnerhet perspektivet att ledarskap handlar om att förstå och använda sina personliga egenskaper, samt att alla kan bli en ledare. Genomförs med fördel i grupp, men kan även göras individuellt. Utbildningen är tillgänglig online och öppen för alla!
Vill du veta mer?  Läs mer om Williams här! (extern länk).

Emma – FÖRDJUPNINGSKURS I LEDARSKAP & PERSONLIG UTVECKLING

Emma är det tredje steget i KFUM:s utbildningspaket och en fördjupningskurs i ledarskap, personlig utveckling och om KFUM. Emma är en helgkurs och bygger på att deltagare har gjort George och Williams. Syftet med utbildningen är att stärka kursdeltagarna i sitt personliga ledarskap genom självinsikt och praktiska verktyg, samt inspirera till fördjupat engagemang inom KFUM.
Vill du veta mer? Läs mer om Emma här! (extern länk)

Om du har frågor om ledarutbildning, kontakta oss på info@kfumsolvik.se eller ring oss på 0733-489386