Skip to content
Sök

Bli ledare

Bli ledare

KFUM Solvik drivs till stor del av ideella krafter. De som engagerar sig ideellt gör det inte för pengarnas skull utan för att det är kul och känns värdefullt. Många återkommer till oss år efter år vilket är ett kvitto på att erfarenheten motsvarar deras förväntningar. Varje sommar erbjuder vi ideella uppdrag på Solvikgården.

Att engagera sig ideellt på KFUM Solvik ger stora möjligheter! Som ideell hos oss får du chans att utvecklas på många olika sätt. Tillsammans med andra får du chans att prova på att driva en verksamhet som skapar goda sommarminnen för barn och ungdomar. Efter sommaren får du ett intyg som visar på din insats och du kan använda detta som en positiv merit i ditt CV när du söker framtida jobb. För alla ideella erbjuds också  kostnadsfria instruktörsutbildningar under våren. Läs mer om detta under ”utbildningar”.

Beroende på uppdrag kan det behövas en del förkunskaper. Genomgående vill vi att du är intresserad av lägerverksamhet och/eller att jobba med barn och ungdomar. En del uppdrag kräver också ledarskapserfarenheter och kunskap om olika aktiviteter/teman som våra läger innehåller. Flera av aktiviteterna erbjuder vi utbildningar för under våren. Utöver detta strävar vi efter att ha bred språkkunskap på våra lägergårdar, så kunskap i flera språk är meriterande.

BRA ATT VETA INNAN DU SÖKER

  • Förebild – Alla som engagerar sig ideellt på KFUM Solvik ska vara medvetna om att de är en förebild för de som vistas på KFUM Solvik , stora som små och att de är en förebild även efter sin tid som ideell. Alla bär ansvar för att samtliga på KFUM Solvik får vara sig själva och utvecklas i en trygg miljö. Alla är också gemensamt ansvariga för att ta hand om gårdens materiella resurser och följa gårdens regler och rutiner.
  • Introduktion och planering – Innan sommaren anordnas en utbildnings- och planeringshelg inför sommaren, denna helg kallas Upptakten. Under helgen ges en grundläggande ledarskapsutbildning, introduktion i rutiner och annan information som är viktig inför sommaren. Detta är ett bra tillfälle att lära känna lägergården och dess verksamhet samt träffa de andra som ska vara på lägergården under sommaren. Helgen är kostnadsfri.
  • Efter sommaren anordnas en återsamlingshelg som kallas Återträffen. Syftet med återträffen är att utvärdera sommaren, fundera på hur nästa sommar kan bli ännu bättre och att återförenas och umgås. Helgen är kostnadsfri.
  • Tillsammans – Även om alla på KFUM Solvik har ett eget fokusområde så är det viktigt att hjälpas åt. KFUM Solvik drivs av alla gemensamt och även om alla har olika fokusområden beroende på vilket uppdrag man har så ska alla också vara beredda att hjälpa och stötta varandra. Vissa dagar kan det krävas att man jobbar med något annat än det kanske var tänkt och för att verksamheten ska flyta på bästa sätt så är det viktigt att alla har den flexibiliteten.
  • Utdrag ur belastningsregistret – OBS! Innan du påbörjar ditt uppdrag hos oss ska du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta utdrag beställer du själv via Polisens hemsida. Beställ utdraget när du vet att du fått ett uppdrag och visa det enligt informationen som kommer att skickas ut när du fått ett uppdrag. Notera också att det tar ca två veckor att få utdraget hemskickat.

Om du vill bli ledare, kontakta oss på info@kfumsolvik.se eller ring oss på 0733-489386