Skip to content
Sök

Allmänna villkor vid avbeställning

Villkor för avbeställning

Avbeställning ska ske skriftligt. Vid avbeställning senare än tio veckor före bokningens första dag ska beställaren ersätta leverantören med en procentsats av värdet på beställningen enligt nedan:

Vid avbeställning senare än xxx veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören yy % av totala bokningsvärdet:

  • senare än 9 veckor före arrangemangets första dag, 10% av bokningens värde
  • senare än 8 veckor före arrangemangets första dag, 20% av bokningens värde
  • senare än 7 veckor före arrangemangets första dag, 30% av bokningens värde
  • senare än 6 veckor före arrangemangets första dag, 40% av bokningens värde
  • senare än 5 veckor före arrangemangets första dag, 50% av bokningens värde
  • senare än 4 veckor före arrangemangets första dag, 60% av bokningens värde
  • senare än 3 veckor före arrangemangets första dag, 70% av bokningens värde
  • senare än 2 veckor före arrangemangets första dag, 80% av bokningens värde
  • senare än 1 vecka före arrangemangets första dag, 100% av bokningens värde